Dissabte, 05 Març 2022 14:22

Els trastorns mentals

Escrit per

La pandèmia per COVID-19 ha provocat no soles conseqüències en la salud física de les persones contagiades i un número elevat de morts en tot el món, sino que ha tingut  importantissimes conseqüències en els àmbits socials, econòmics i mentals . Els problemes de salud física, l'aïllament, la falta de contacte social, la dificultat de conciliació amb la vida personal, els canvis d'habits i els problemes laborals comencen a passar "factura" a la salud mental de la població. Dades recients demostren un augment de l'angoixa, l'ansietat i la depressió.

Però què és un trastorn mental?

Un trastorn metal, és un patró conductual o mental que provoca angoixa o deteriorament significatiu del funcionament personal . Aquests trastorns poden ser diagnosticats per un professional de la salud mental , generalment un psicòleg clínic o un psiquiatre, però també per un metge de família . Això pot estar associat a regions o funcions particulars del cervell , sovint en un context social.  Un trastorn mental és un dels aspectes de la salud mental . L'atenció sanitària es realitza en la comunitat, en consultoris o en hospitals psiquiàtrics , i les avaluacions les duen a terme professionals de la salud mental com psiquiatres , psicòlegs ,infermeres psiquiàtriques i treballadors socials clínics , mitjançant diversos mètodes com ara proves psicomètriques , però sovint confinat en l'observació i els interrogatoris .

En 2019 , els trastorns mentals més habituals a tot el món inclouen la depressió , que afecta a uns 264 milions , el trastorn bipolar , que afecta a uns 45 milions , la demència , que afecta uns  50 milions ,i l'esquizofrènia i altres psicosis, que afecten a uns 20 milons de persones . 

En l'any 2020 és va superar el rècord de suïcidis provocat pel confinament . En un any 3.941 van morir pel suïcidi , d'ells 2.930 hòmens i 1.011 dones. 

Es necessari ser conscients de la nostra situació mental per tal de pendre les mesures necessaries .

SI ESTAS O TROBES QUE POTS TINDRE PROBLEMES MENTALS , DEMANA AJUDA  ALS PROFESIONALS !!!

Més en aquesta categoria: « BROWNIE DE CHOCOLATE MARJAL PEGO - OLIVA »