Notícies

AMPA

Escola

Classes

Tràmits

Dimecres, 16 Octubre 2019 12:19

Eleccions consell escolar

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

21 DE NOVEMBRE DE 2019

( Resolució de 23 de setembre de 2019-DOGV 01.10.2019)

 

Estimades famílies:

El dijous, 21 de novembre de 2019, estan convocades eleccions al Consell Escolar de Centre, per tal de renovar la 2ª meitat del mateix.

Segons la  normativa establerta per a aquesta renovació, cal que siguen votats 4 mares/pares i canvia el/la representant de l’AMPA.

 

NORMES ELECTORALS MARES/PARES

 

Tot el procés electoral és coordinat per la Junta Electoral del Centre formada per la Directora que actua de Presidenta, dos representants del professorat ( un de titular entre els membres sortints que actua de secretari/a i un de suplent d’entre el claustre), dos representants dels pares/mares ( un de titular d’entre els membres sortints i un de suplent d’entre el cens).

El CENS dels pares/mares està exposat al tauler d’anuncis de l’AMPA

ELECTORS: tots els pares i mares o els tutors/es legals de l’alumnat matriculat al Centre.

ELEGIBLES: tots els pares/mares o tutors/es legals podran presentar la seua candidatura.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

-Termini: Fins el DILLUNS, 4 DE NOVEMBRE DE 2019

-Lloc: Secretaria del Centre, emplenant l’imprés que ja es pot facilitar (Acompanyar NIF i foto) 

 

5 de novembre: Publicació del llistat provisional de candidates/ts al tauler d’anuncis de l’AMPA.

Fins 7 de novembre: Possibles reclamacions al llistat provisional de candidates/ts.

Fins 11 de novembre: Termini per a resoldre la junta electoral les possibles reclamacions

12 de novembre de 2019: Publicació de la llista definitiva de candidates/ts.

21 de novembre: ELECCIONS, des de les 09:00h fins les 17:00 hores.

 

Podran votar tots els pares/mares/representants legals que consten al Cens Electoral.

Aquell pare/mare/tutor/a legal que no puga assistir personalment a votar, podrà DELEGAR el  VOT, adjuntant una fotocòpia del seu NIF/NIE (Article 14: Vot no presencial. Decret 93/2016, de 22 de juliol del Consell. DOGV 26.07.2016)

 

Oliva, 16 d'Octubre de 2019LA JUNTA ELECTORAL

Dimecres, 16 Octubre 2019 11:59

Socorrisme a l'escola

Continuem aprenent tècniques de socorrisme. En aquesta ocasió anem a la piscina municipal.

Dimarts, 15 Octubre 2019 11:53

2n encontre mestres d'infantil d'Oliva

Participem en la segona reunió de mestres d'educació infantil de la localitat. Poc a poc anem construint, compartint... l'educació dels futurs ciutadans del nostre poble.

En aquesta ocasió ens reunim en el Rebollet.

Divendres, 11 Octubre 2019 11:44

Festa de benvinguda

Els xiquets i les xiquetes d'infantil donen la benvinguda als nouvinguts i a les nouvingudes de 3 anys. Preparem entre totes i tots una gran festa de benvinguda.

Els companys i les companyes de 4 anys, els cuiners de l'escola, preparen un bon convit.

I els de 5 anys, com a tutors i tutores dels de 3 anys, preparen un teatre preciós i els fan un regalet de benvinguda.

Un dia complet

Dijous, 10 Octubre 2019 16:14

Programa compostaescola

Participem en el Programa Compostaescola dut a terme pel COR  (Consorci per a la gestió de residus).

Avui ens ha visitat Maria, del COR, que ens ha donat algunes indicacions de com compostar a l'escola, tot i que la nostra escola ja fa molts anys que compostem.